INFORMACE o sportovních prohlídkách

Od 1.ledna 2014 vstoupila v platnost vyhláška MZČR 391/2013 Sb., upravující posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělené výchově. Jednoznačně specifikuje podmínky pro posouzení způsobilosti, které posuzující lékař nemůže ovlivnit.

Prohlídku může provést A) praktický lékař pro děti a dorost, nebo B) sportovní lékař.

Obsah prohlídky se přibližně kryje s běžnou preventivní prohlídkou s přihlédnutím ke sportovní činnosti, ale nedá se jí nahradit(pokud to nedovolí zvláštní okolnosti).

Součástí sportovní prohlídky je také

A) klidové EKG,

B) EKG vyšetření v zátěži  pokud se jedná o disciplinu zdravotně náročnou, nebo sportovní činnost na vrcholové úrovni

Uvedenou část prohlídky musí zvlášť provést kardiolog nebo sportovní lékař.

………………………………………………………………………………………………………..