Očkování

 Očkování v naší zemi upravuje zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ukládá všem osobám, které se dlouhodobě zdržují na území ČR povinnost podrobit se očkování podle platného očkovacího kalendáře. Všechna povinná a doporučená očkování hradí stát a upravuje vyhláška 299/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

 

  • Očkovací látky