Personální obsazení pracovišť

MUDr.Jiřina Zímová

  • Od promoce na Fakultě dětského lékařství UK v roce 1972, už přes 40 let pracuje jako dětská lékařka – zpočátku na dětském lůžkovém oddělení a pak jako obvodní dětská lékařka. Soukromou praxi založila v r. 1993.Po 18 letech odešla na zasloužený odpočinek a nyní zde pracuje ještě jeden den v týdnu, protože by se jí jinak po jejích pacientech stýskalo.
    Od r. 1988 pracuje ve specializované ambulanci dětské endokrinologie při Městské nemocnici v Litoměřicích.

MUDr.Zdeněk Zíma

  • Po promoci na 1.lékařské fakultě UK v Praze v roce 1999 nastoupil jako sekundární lékař na dětské oddělení MěN v Litoměřicích. V roce 2002 atestoval z dětského lékařství a nastoupil do ordinace PLDD U Katovny, kterou od roku 2011 vede. Současně působí jako odborný lékař – endokrinolog v ambulanci dětské endokrinologie, kterou od specializační atestace v roce 2011 také vede. Zavedl v Litoměřicích ultrazvuková vyšetření v endokrinologii a puknční bioptická vyšetření štítné žlázy. Zřídil zde rovněž ordinaci funkční diagnostiky v endokrinologii. Bohužel je celý program díky nepřízni zdravotních pojišťoven v současné době v útlumu. Od roku 2000 se rovněž podíli na fungování Záchranné služby v Litoměřicích a Lovosicích.

Klára Zímová

  • Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem nastoupila na koronární jednotku MěN v Litoměřicích. Absolvovala nástavbu v anestesiologii a resuscitaci pro zdravotní sestry. Po mateřské dovolené nastoupila zpět do MěN v Litoměřicích, tentokrát na oddělení ARO. Od roku 2011 prauje v ordinaci PLDD a endokrinologie Pediatrie ZRAK.