Preventivní prohlídky

 

 Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.

Přijetí novorozence do péče

skládá se z návštěvy sestry v domácím prostředí dítěte, pohovor s rodiči o základech ošetřování novorozence, edukace a poradenství v kojení a výživě dítěte.  Dále z návštěvy lékaře v domácím prostředí dítěte, a další poradenství v péči o miminko.

Vstupní preventivní prohlídka

 • založení zdravotnické dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče, získání základních kontaktních údajů
 • anamnéza, včetně průběhu těhotenství a porodu, sociální anamneza
 • fyzikální vyšetření, jehož součástí je:
  1. zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy
  2. interní vyšetření a orientační vyšetření psychomotorického vývoje
 • diagnostická rozvaha, závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte

Preventivní vyšetření dětí do 3 let

(ve věku 21 dní, 6 týdnů, 3 měsíců, 4 měsíců, 6 měsíců, 8 měsíců, 10 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců)

 • doplnění anamnézy a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 • fyzikální vyšetření, jehož součástí je:
  1. zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
  2. interní vyšetření
  3. vyšetření psychomotorického vývoje
 • diagnostická rozvaha a závěr
 • poučení rodiče o výživě a režimu dítěte, včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, výživové poradenství
 • orientační vyšetření sluchu v 8 a 10 měsíci, orientační vyšetření zraku, kontrola smyslů opět v 18 měsících.

Periodické vyšetření dětí od 3 let do dospělosti

(ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 9 let, 11 let, 13 let, 15 let, 17 let, 18.9 let)

 • zjištění hmotnosti, výšky dítěte, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte
 • vyšetření očí a zraku, včetně poruch barvocitu
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu
 • vyšetření moče
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření genitálu