Rady na cesty

Cestování je i v dnešním globalizovaném světě pro děti zatíženo řadou rizik, která je třeba před plánováním cesty zohlednit. Především se nedoporučuje cestovat s dětmi do 6 měsíců mimo ČR. Cestování do exotických zemí se pak nedoporučuje dětem do 2 resp. 3 let věku. Pokud musíte s dítětem vycestovat je vhodné se připravit na rizikové situace.

Očkování

Základem je dokončené základní očkování platné v ČR. Pokud musí vycestovat dítě mladší než 24 měsíců, doporučuje se očkování modifikovat, aby bylo dosaženo ochrany nejlépe před odjezdem. Za takových okolností musí rodiče část povinného očkování hradit ( některé očkování je třeba po návratu opakovat podle vyhlášky 299/2010 Sb.).

Další očkování závisí na cílové zemi, typu cesty a druhu pobytu.Očkování proti žluté zimnici lze zahájit nejdříve v 6 měsících života. Očkování proti choleře je u dětí do 1 roku zbytečné. Očkování proti meningokoku je významné jen při cestách do rizikových oblastí. Bohužel očkování proti břišnímu tyfu je u dětí mladších 2 let naprosto neúčinné, a proto se neprovádí. Očkování proti virové hepatitidě typu A je nadbytečné, neboť mateřské protilátky do 1 roku eliminují vakcinační antigeny, a tím se toto očkování stává neúčinné. Očkování proti vzteklině závisí na cílové zemi, stylu pobytu a především na místní dostupnosti vhodné vakcíny a protivzteklinových imunoglobulínů. Před cestou je důležité prověřit podle dostupných informací zdravotnické možnosti v cílovém místě a navíc si uvědomit, že děti jsou velmi snadno zranitelné.

Hygiena

Jde především o mytí si rukou před jídlem, po toaletě a před spaním. Děti by měli přijímat jídlo a nápoje jen od  lidí, které znají. Navíc by rodiče měli být ke svým dětem daleko pozornější. Nejvhodnější stravou pro děti do 6 měsíců je mateřské mléko, avšak při extrémních teplotách může dojít k provokaci vylučování mateřského mléka a překrvení bradavek. Proto se kojící matky musí připravit na zvládnutí tohoto problému. Někdy se doporučuje nahromáždit si mateřské mléko lahví a alespoň zpočátku krmit odstříkaným mateřským mlékem a ukončit laktaci. Připravené lahve se musí správně skladovat. Doporučuje se uchovávat je v chladu ( v přírodě v chladné vodě), jinak mléko nelze po 24 hodinách použít. Lahve a dudlíky je nutné minimálně 30 minut sterilizovat ve vroucí vodě, nebo použít sterilizační tabletky(není-li možno provést sterilizaci varem). Někdy stačí použít horkou vodu z termosky. Před odjezdem je vhodné si zjistit, zda je v cílové zemi dostupné např.sušené mléko, pleny, apod.

Prevence malárie u dětí spočívá především v používání vhodného ochranného oblečení ( chrání před bodnutím komára) a v používání repelentů.

Lékárnička

Přizpůsobte Vaši cestovní lékárnu délce pobytu, způsobu cestování, a počtu osob, pro které je určena. Myslete na to, že léky nemají být v dosahu dětí. Zkontrolujte dobu použitelnosti léků. Nikdy nevystavujte léky přímému slunci, chraňte masti, čípky a spreje a injekční roztoky( např.inzulin) před nadměrným teplem. Nezapomeňte léky, které trvale užíváte podle předpisu Vašeho lékaře.

 

 Zde je stručný přehled léků na cesty do zahraničí.